Collaborating with the Enemy

Collaborating with the EnemyHow to Work with People You Don’t Agree with or Like or Trust Author: Adam Kahane amazon.com

2023-10-09 · 1 min

Błądzą wszyscy (ale nie ja)

Błądzą wszyscy (ale nie ja)Dlaczego usprawiedliwiamy głupie poglądy, złe decyzje i szkodliwe działania? Authors: Elliot Aronson, Carol Tavris amazon.com

2022-11-03 · 1 min