Skip to Content

Xen - Konfiguracja interfejsu sieciowego Dom0 jako brdige’a dla VLAN’ów

VLAN’y są prostą metodą na separację sieci. Gdy mamy wiele sieci może zajść potrzeba by poszczególne DomU miały dostęp do różnych VLAN’ów (czasem nawet wielu równocześnie). Jeżeli serwer z Dom0 posiada minimum giga-bitową kartę sieciową (a najlepiej kilka) to powinniśmy być w stanie z godziwą jakością udostępnić systemom DomU różne VLAN’y z interfejsów gospodarza.

Zaprezentowane poniżej skrypty zapożyczyłem z tej strony: http://renial.net/weblog/2007/02/27/xen-vlan

Na początek musimy zainstalować pakiet vlan:

apt-get install vlan

Później w pliku /etc/xen/xend-config.sxp ustawiamy taka skrypt dla konfiguracji sieci:

(network-script network-multi-vlan)

Tworzymy plik /etc/xen/scripts/network-multi-vlan i wpisujemy w nim (no dobra - komentarze można pominąć):

#!/bin/sh
#===================================================================
# Xen vlan bridge start/stop script.
# Xend calls a network script when it starts.
# The script name to use is defined in /etc/xen/xend-config.sxp
# in the network-script field.
#
# This script creates multiple bridges to segregate individual
# domUs to separate VLANs. Customize to fit your needs.
#
# Usage:
#
# network-multi-vlan (start|stop|status)
#
#===================================================================

dir=$(dirname "$0")

# Poniższa linijka pozwala udostępnić dany interfejs sieciowy
# w całości jako domyślny bridge - jeśli chcemy się ograniczyć
# wyłącznie do bridge'y na VLAN'ach to możemy tą linijkę
# zakomentować (jak ja)
"$dir/network-bridge" "[email protected]" vifnum=0 netdev=eth0

# No i teraz odpalamy kolejne VLAN'y na poszczególnych interfejsach.
# Brak parametru netdev jest równoznaczny wybraniu netdev=eth0
# Parametr VLAN jest... hm... samoopisujący
"$dir/network-bridge-vlan" "[email protected]" vlan=10 netdev=eth1
"$dir/network-bridge-vlan" "[email protected]" vlan=11
"$dir/network-bridge-vlan" "[email protected]" vlan=23 netdev=eth2

Pobieramy skrypt network-bridge-vlan do lokalizacji: /etc/xen/scripts/network-bridge-vlan.

cd /tmp
wget https://gagor.pl/wp-content/uploads/2012/06/network-bridge-vlan.gz
gunzip network-bridge-vlan.gz
mv network-bridge-vlan /etc/xen/scripts/network-bridge-vlan
Źródła
comments powered by Disqus